Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése

Adatvédelmi tájékoztató
A(z) Önitató Kft (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a
regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a
teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes
adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére
alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt
személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 7631. Pécs, Reménypuszta 0224/7. hrsz.
Az adatkezelő elérhetősége: 06-72-446-254, ugyfelszolgalat@onitato.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az
általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés
teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • A CÉGNÉV kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
 • Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.
  Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését
  követően X napon belül törlésre kerülnek.
  A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.
  A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház
  oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
  Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes
  adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek
  módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben
  kezdeményezheti.
  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon
  belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a
  tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a
  személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
  Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
  védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
  A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt
  olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)