ÁSZF Tájékoztató

ÁSZF letöltése

Általános Szerződési Feltételek
http://www.onitato.hu
Önitató Kft. (7631 Pécs, Reménypuszta)
Hatályos: 2018. június 30.
2
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék …………………………………………………………………………………………………………. 1
Általános Szerződési Feltételek …………………………………………………………………………………….. 3
A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai ……………………………………………………………. 3
Alapvető rendelkezések ………………………………………………………………………………………… 4
Regisztráció / vásárlás …………………………………………………………………………………………… 4
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre ……………………………………………………….. 5
Rendelés menete …………………………………………………………………………………………………. 5
A megrendelések feldolgozása és teljesítés …………………………………………………………….. 9
Az elállás joga …………………………………………………………………………………………………….. 10
Elállási jog gyakorlásának a menete ……………………………………………………………………… 13
Jótállás, szavatosság……………………………………………………………………………………………. 14
Kellékszavatosság ……………………………………………………………………………………………. 14
Termékszavatosság …………………………………………………………………………………………. 15
Jótállás …………………………………………………………………………………………………………… 16
A szavatossági igény esetén történő eljárás ……………………………………………………….. 17
Vegyes Rendelkezések …………………………………………………………………………………….. 18
A panaszkezelés rendje ……………………………………………………………………………………. 18
Adatvédelem ………………………………………………………………………………………………….. 23
3
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Webáruház neve: http://www.onitato.hu
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A
http://www.onitato.hu oldalon található webáruház működésével, megrendelési, és
szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - hatálya a Szolgáltató
weboldalán - http://www.onitato.hu - és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. A
jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.onitato.hu/aszf és
letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről:
http://www.onitato.hu/aszf.pdf
A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai
Cégnév: Önitató Kft.
Székhelye és levelezési cím: 7631 Pécs, Reménypuszta
A panaszügyintézés helye: 7631 Pécs, Reménypuszta
E-mail címe: ugyfelszolgalat@onitato.hu
Cégjegyzékszám: 02-09-061691
Adószám: 11003519-2-02
Nyilvántartja: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36 72 446-254
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: GyapiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely: 1078 Budapest, Cserhát utca 17. II. emelet 18.
Céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 21489145-2-42
Cégjegyzékszám: 01-06-791254
Telefonszám: +36 30 530 9669
E-mail cím: support@gyapinet.hu
Weboldal: www.gyapinet.hu
4
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Alapvető rendelkezések
2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény - a továbbiakban: Ptk. - és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény - a továbbiakban: Elker. tv. - valamint a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2 A jelen ÁSZF 2018. június hó 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a
Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi.
Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3 A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy
annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója
a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal
tartalmának megtekintésére.
2.4 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és
az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos
a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül.
Regisztráció / vásárlás
3.1 A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte, és
elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2 A felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok
esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A szolgáltató kizárja felelősségét,
amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe
szolgáltatásait.
3.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.
3.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik.
5
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
4.1 A megjelenített termékek kizárólag online, személyesen, telefonon vagy email
útján rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban
értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz
szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
4.2 A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk
felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti
különbözőség miatt.
4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.4 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba
miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a
terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
4.5 Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és
feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek
akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek
nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek
akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem
beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek
fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis
szerződésnek tekintendő.
Rendelés menete
5.1 A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba / vagy
regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
5.2 Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
5.3 Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor
megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
5.4 Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a
„tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a
megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a
kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés / kosár frissítése” ikonra
kattint Felhasználó.
6
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
5.5 Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek
típusai a következők:
5.5.1 Fizetési módok:
Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató
által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés
választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató
által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben.
Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,
bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos
fizetési rendszerén keresztül kizárólag személyes, boltban történő átvétel esetén.
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül
kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a
futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. . Fontos
információ: utánvét választása esetén a Felhasználó részére 260.- Ft (kettőszázhatvan
forint) utánvét beszedési díj kerül felszámításra a postaköltségen felül.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben
található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató
bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa
meghatározott módon történő átvételére.
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
Számlatulajdonos: Önitató Kft.
Bankszámla szám: 10300002-10628245-49020014 (HUF)
IBANK számlaszám: HU23 1030 0002 1062 8245 4902 0014 (HUF)
SWIFT kód: MKKBHUHB
5.5.2 Szállítási költség:
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS ESETÉN
Súlyhatárok
1 munkanap
1 csomag/címzett
1 munkanap
Több csomag/címzett
2 munkanap
1 csomag/címzett
2 munkanap
Több csomag/címzett
1 kg-ig 1.232.- Ft 2.198.- Ft 1.113.- Ft 1.965.- Ft
2 kg-ig 1.307.- Ft 2.339.- Ft 1.181.- Ft 2.112.- Ft
3 kg-ig 1.401.- Ft 2.424.- Ft 1.264.- Ft 2.187.- Ft
4 kg-ig 1.499.- Ft 2.529.- Ft 1.347.- Ft 2.283.- Ft
5 kg-ig 1.579.- Ft 2.597.- Ft 1.429.- Ft 2.339.- Ft
10 kg-ig 1.867.- Ft 2.927.- Ft 1.683.- Ft 2.648.- Ft
15 kg-ig 2.149.- Ft 3.459.- Ft 1.935.- Ft 3.114.- Ft
20 kg-ig 2.432.- Ft 3.614.- Ft 2.206.- Ft 3.255.- Ft
25 kg-ig 2.541.- Ft 3.680.- Ft 2.459.- Ft 3.505.- Ft
7
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
POSTÁNMARADÓ KÜLDEMÉNYEK ESETÉN
Súlyhatárok
1 munkanap
1 csomag/címzett
1 munkanap
Több csomag/címzett
2 munkanap
1 csomag/címzett
2 munkanap
Több csomag/címzett
1 kg-ig 997.- Ft 1.775.- Ft
2 kg-ig 1.062.- Ft 1.869.- Ft
3 kg-ig 1.139.- Ft 1.933.- Ft
4 kg-ig 1.212.- Ft 2.019.- Ft
5 kg-ig 1.287.- Ft 2.071.- Ft
10 kg-ig 1.518.- Ft 2.339.- Ft
15 kg-ig 1.742.- Ft 2.761.- Ft
20 kg-ig 1.982.- Ft 2.883.- Ft
25 kg-ig 2.220.- Ft 3.169.- Ft
POSTAPONTRA ÉRKEZŐ KÜLDEMÉNYEK ESETÉN
Súlyhatárok
1 munkanap
1 csomag/címzett
1 munkanap
Több csomag/címzett
2 munkanap
1 csomag/címzett
2 munkanap
Több csomag/címzett
1 kg-ig 997.- Ft 1.775.- Ft
2 kg-ig 1.062.- Ft 1.869.- Ft
3 kg-ig 1.139.- Ft 1.933.- Ft
4 kg-ig 1.212.- Ft 2.019.- Ft
5 kg-ig 1.287.- Ft 2.071.- Ft
10 kg-ig 1.518.- Ft 2.339.- Ft
15 kg-ig 1.742.- Ft 2.761.- Ft
20 kg-ig 1.982.- Ft 2.883.- Ft
25 kg-ig - -
CSOMAGAUTOMATÁBA ÉRKEZŐ KÜLDEMÉNYEK ESETÉN
Súlyhatárok
1 munkanap
1 csomag/címzett
1 munkanap
Több csomag/címzett
2 munkanap
1 csomag/címzett
2 munkanap
Több csomag/címzett
1 kg-ig 997.- Ft
2 kg-ig 1.062.- Ft
3 kg-ig 1.139.- Ft
4 kg-ig 1.212.- Ft
5 kg-ig 1.287.- Ft
10 kg-ig 1.518.- Ft
15 kg-ig 1.742.- Ft
20 kg-ig 1.982.- Ft
25 kg-ig -
8
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
RAKLAPOS ÁRUK ESETÉN
Darab/címzett
1 munkanap
Ft / darab
1 munkanap
Több csomag/címzett
2 munkanap
Ft / darab
2 munkanap
Több csomag/címzett
1 db/címzett 15.498.- Ft 14.980.- Ft
2 db/címzett 15.237.- Ft 14.723.- Ft
3 db/címzett 14.980.- Ft 14.464.- Ft
4 db/címzett 14.723.- Ft 14.205.- Ft
5 db/címzett 14.464.- Ft 13.947.- Ft
6-10 db/címzett 14.205.- Ft 13.689.- Ft
11-15 db/címzett 14.205.- Ft 13.689.- Ft
16-20 db/címzett 14.205.- Ft 13.689.- Ft
21-25 db/címzett 14.205.- Ft 13.689.- Ft
*Megjegyzés: 20 kg, illetve 25 kg feletti csomagok esetén a Szolgáltató egyedi
ajánlatot ad a szállításra, mivel törekszik az adott csomag összes paraméterét
figyelembe véve a Felhasználó számára lehető legkedvezőbb megoldást megtalálni.
A szállítási díjak Magyarország területére történő szállítás esetén érvényesek, és az
általános forgalmi adót tartalmazzák. Személyes átvételt természetesen díjmentesen
biztosít a Szolgáltató a 7631 Pécs, Reménypuszta címen található székhelyén
nyitvatartási időben.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8:00-17:00
Szombaton: 8:00-12:00
A Szolgáltató szállítmányozó partnerünk a Magyar Posta Zrt. A Szolgáltató fenntartja
a jogot esetenként egyéb szállítmányozók vagy saját szállítókapacitásunk
igénybevételére.
5.6 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az
áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve
módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
5.7 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet)
a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt
megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok
kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
9
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
5.8 Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése”
gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer
ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével,
vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.9 Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége
keletkezik.
5.10 Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt
minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére,
illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget
tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó
be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a
„frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a
kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés
során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok
javítására/törlésére.
5.11 Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor
tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az
számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a
visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet
adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.
5.12 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán
automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre,
amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően
egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható
teljesítéséről.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
6.1 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül
feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton
visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
6.2 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-4 munkanapon belül.
6.3 Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a
Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
10
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
6.4 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz
történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa
kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő
átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót
nem az eladó ajánlotta.
6.5 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának
hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését
követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő
(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
6.6 Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az
eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
6.7 A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor -
kellett volna teljesíteni.
6.8 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
haladéktalanul visszatéríteni.
Az elállás joga
7.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék
kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,
visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult
Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék
kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát
követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló
határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
7.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár
le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy a terméket átveszi.
7.3 Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
7.4 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem
vállalta e költség viselését.
11
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
7.5 Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén
kívül más költség nem terheli.
7.6 Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
7.7 A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett,
előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a
szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és
amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg,
azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik
napot követően kerül sor;
g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási
munkálatok elvégzése céljából;
h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta;
i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
kivételével;
j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,
fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha
12
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek
ki;
l) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a
teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak
tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az
elállási jogát.
7.8 Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét
követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon
belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
7.9 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.10 Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14
napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
7.11 Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
megküldenie 14 napon belül.
7.12 Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi,
vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a
fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
7.13 A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha
a vállalkozás vállalta e költség viselését.
7.14 A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket,
amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik.
7.15 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az
áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy
azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
7.16 Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap
segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés
alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén
ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt
terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó
Szolgáltató részére.
13
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
7.17 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért felel.
7.18 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
7.19 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
7.20 Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban
található elérhetőségeken.
7.21 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
Felhasználókat illeti meg.
7.22 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
Elállási jog gyakorlásának a menete
8.1 Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát
a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
8.2 Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban
történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon
keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi
figyelembe.
8.3 A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14
napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos
határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerülő költségeket.
8.4 A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja
elállási jogát.
8.5 Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő
időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy
darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab
kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
14
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Jótállás, szavatosság
9.1 Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg
a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem
teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
9.2 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a
fogyasztó hátrányára tér el.
Kellékszavatosság
10.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
10.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy -
végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
10.3 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor
felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
10.4 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
10.5 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja,
hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta.
15
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles
bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.
Termékszavatosság
11.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
11.2 Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
11.3 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
11.4 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.
11.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
11.6 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
16
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
12.1 Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra
köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.
12.2 Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére
történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja
végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint
kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény
teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet; vagy
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől
elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a
kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve
kell elvégezni.
12.3 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Szolgáltató felhívja a
Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
17
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó
jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható
élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért,
amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott
igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a
termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A szavatossági igény esetén történő eljárás
13.1 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
13.2 A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár
csak nyugtával).
13.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
terhelik (Ptk. 6:166. §).
13.4 A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
13.5 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.
13.6 Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén
az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt
munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
13.7 A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
13.8 A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze.
18
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Vegyes Rendelkezések
14.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes
magatartást saját maga követte volna el.
14.2 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
14.3 Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik
szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti
azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy
kikötés szigorú betartásához.
14.4 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
A panaszkezelés rendje
15.1 Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak
mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban,
úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
15.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a
vásárlónak.
15.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatja.
15.4 Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
15.4.1 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest
Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
19
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
15.4.2 A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető
Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt.
4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76)
501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím:
bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető
Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre
u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf.
109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp.
5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-
354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-
870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím:
kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina
krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető
Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-
12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118
mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím:
bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei
Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út
10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-
217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím:
bekeltetotestulet@gymskik.hu;
20
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér
10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf.
440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105
mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy
park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei
Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján,
Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-
2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím:
www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42)
420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz
Katalin
E-mail cím:
bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u.
23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd
tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
21
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Veszprém Megyei Békéltető
Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u.
3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím:
vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi
utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím:
zmbekelteto@zmkik.hu
22
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
15.5 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson
kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói
jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
15.6 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara
mellett működő békéltető testület illetékes.
15.7 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot.
A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be
panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek
címe: http://ec.europa.eu/odr
15.8 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes
békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a
vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
15.9 Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem
vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége
van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi
információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok
bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek
tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
23
Általános Szerződési Feltételek - http://www.onitato.hu
Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
http://onitato.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Hatálybalépés dátuma: Pécs, 2018.07.15
0